Podstawowym zadaniem Kancelarii notarialnych jest sporządzanie czynności notarialnych w formie aktów notarialnych lub różnego rodzaju poświadczeń. W ramach swojej działalności Kancelaria zapewnia Państwu profesjonalną i wszechstronną obsługę w zakresie dokonywania wszelkich czynności notarialnych w szczególności dotyczących:

NIERUCHOMOŚCI

 • Umowa przedwstępna
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa warunkowa sprzedaży
 • Umowa przeniesienia własności
 • Umowa deweloperska
 • Ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • Zniesienie współwłasności
 • Darowizna
 • Umowa zamiany
 • Podział i scalenie nieruchomości
 • Użytkowanie
 • Dzierżawa
 • Umowa dożywocia
 • Ustanowienie hipoteki
 • Ustanowienie służebności
 • Najem okazjonalny
 • przeniesienie prawa ROD
 • Pełnomocnictwa
 • Wspólnoty mieszkaniowe

DZIEDZICZENIE

 • Testament
 • Testament z poleceniem
 • Testament z zapisem
 • Testament z zapisem windykacyjnym
 • Wykonawca testamentu
 • Wydziedziczenie
 • Poświadczenie dziedziczenia
 • Dział spadku
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • Zrzeczenie się dziedziczenia

FIRMA

 • Umowy spółek (wszystkie spółki handlowe)
 • Statut Spółki Akcyjnej
 • Fundacja
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa
 • Zbycie udziałów
 • Pożyczka
 • Tytuły egzekucyjne (art. 777 k.p.c.)
 • Zarząd sukcesyjny
 • Protokoły zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy)
 • Depozyt (dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe)
 • Użyczenie samochodu

MAJĄTEK RODZINNY

 • Rozdzielność majątkowa
 • Rozdzielność z wyrównaniem dorobków
 • Rozszerzenie wspólności
 • Ograniczenie wspólności
 • Podział majątku po ustaniu wspólności
 • Pełnomocnictwa
 • Darowizny

Czynności notarialne mogą być dokonane także w innym miejscu niż kancelaria, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. W takim przypadku czynność może być dokonana w miejscu wskazanym przez klienta – prosimy o kontakt w tej sprawie. Działamy głównie na terenie Piaseczna, Warszawy i okolic, jednak z uwagi na centralne położenie, podejmujemy się realizacji czynności notarialnych z terenu całej Polski.