Kancelaria mieści się w nowoczesnym, reprezentacyjnym budynku, zlokalizowanym obok Sądu Rejonowego w Piasecznie. Obok budynku, w którym mieści się kancelaria – od strony budynku sądowego i ulicy Kościelnej – znajduje się również szeroki, wygodny i bezpłatny parking.

Kancelaria w ramach swojej działalności, oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania wszelkich czynności notarialnych, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego. Zawód notariusza wykonujemy z prawdziwą pasją. Wszelkie czynności podejmowane w naszej Kancelarii wykonywane są rzetelnie i sprawnie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, starając się przedstawić najbardziej korzystne dla niego rozwiązania. Wieloletnie, szerokie doświadczenie prawnicze, uzyskane zarówno podczas wykonywania zawodu notariusza jak również w okresie pracy na stanowisku sędziego, podczas rozpoznawania wielu, czasem bardzo skomplikowanych spraw a także doświadczenie nabyte podczas pracy w dużych korporacjach, pozwala nie tylko rzetelnie ale i bardzo szeroko ocenić każde przedstawiane przez klienta zagadnienie. Na bazie tego doświadczenia, przygotowywane dla naszych klientów rozwiązania, oceniamy nie tylko pod kątem ich zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, ale przede wszystkim pod kątem jak najlepszego zabezpieczenia interesów wszystkich stron dokonujących czynności oraz wyeliminowania możliwości powstania na tym tle jakiegokolwiek sporu w przyszłości.

Jako osoba zaufania publicznego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza, czuwam aby wykonywane czynności notarialne należycie zabezpieczały interesy zarówno klientów kancelarii jak i innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Powierzone obowiązki wypełniam nie tylko zgodnie z prawem ale także zgodnie z sumieniem, dochowując przy tym tajemnicy państwowej i zawodowej. W postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości. Jako osoba zaufania publicznego mam także obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Fachową obsługę gwarantują notariusz oraz zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji, również w języku angielskim.

Wszelkich porad prawnych, informacji oraz konsultacji udzielamy bezpłatnie.