Dzięki zdobytemu doświadczeniu gwarantujemy klientom najwyższą jakość oferowanych usług. Zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do klienta – z należytą powagą i szacunkiem.

Sylwester Grzebinoga

Notariusz Sylwester Grzebinoga jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1997-2000 był Asesorem a następnie Sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie. W latach 2000-2008 był Sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Wydziału Grodzkiego. W latach 2006-2008 był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości gdzie pełnił funkcję głównego specjalisty w Wydziale Egzekucji Sądowej Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji. W tym okresie był także delegowany do orzekania w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. Od 2009 roku wykonuje zawód notariusza prowadząc kancelarię notarialną w Warszawie a od 2014 roku w Piasecznie. W latach 2016 – 2018 pełnił również funkcję Dyrektora Wykonawczego w spółce ORLEN S.A. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Alior Bank S.A.

W ramach prowadzonej praktyki notarialnej pozyskane zostało szerokie grono klientów. Należą do nich zarówno klienci indywidualni jak również szereg firm i spółek prawa handlowego, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego a także deweloperzy. Priorytetem jest dla nas bezpośredni kontakt z klientami. Z tego też powodu zawsze staramy się znaleźć dla nich czas na osobiste spotkanie i rozmowę uznając, iż przy bezpośrednim kontakcie z klientem łatwiej i rzetelniej można ocenić przedstawiane zagadnienie a tym samym szybko i sprawnie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ponadto bezpośrednia rozmowa sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania a zadowolenie naszego klienta jest dla nas największą satysfakcją zawodową. Jednocześnie staramy się oszczędzać czas naszych klientów, dlatego przy kompletowaniu dokumentów potrzebnych do przygotowania czynności, preferujemy wykorzystywanie nowoczesnych sposobów komunikacji np. poczta elektroniczna. Staramy się także jak najlepiej dostosować dla klientów termin spotkania w dogodnych dla nich godzinach.